Om Kulturhuset Oceanen

Kulturhuset Oceanen har inhyst musiker, konstnärer, författare, producenter och dans- och teaterföreningar i det tidigare Oceanografiska institutet vid Stigbergstorget sedan 1995. Huset ägs av en ideell förening och förvaltas av dess styrelse. Oceanen utgör idag ett viktigt nav i Göteborgs fria kulturliv. Namnet relaterar till att huset 1938 byggdes för oceanografisk forskning, såsom institution vid Göteborgs universitet. Fastigheten är belägen i ett bevarandeområde för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, och är ett väl bibehållet exempel på funktionalismen. Kulturföreningen som flyttade in när oceanograferna vuxit ur huset, hade en förhoppning om att skapa en plats för kultur, som liksom världshaven blandar influenser från alla kontinenter.

“Oceanen är i varje ögonblick ny 
Kvar står Oceanen” 

Göran Sonnevi

Scenen

Kulturhusets scen firar 2022 sitt tjugofemårsjubileum. Hit skeppas nationella såväl som internationella akter in året om. Musiken har en given plats, men här bjuds även litteratur, poesi, scenkonst, film, matkultur och stand up. Med ett program som håller hög konstnärlig kvalitet befäster Oceanen gång på gång sin position som alternativ och oberoende scen i Sverige.

”Ett kreativt centrum på Stigbergstorget – på andra sidan gatan från skivbutiken Bengans. En plats som ger utrymme för kulturyttringar av alla dess slag och en av stans bästa konsertlokaler för mindre akter. Här kommer du kunna uppleva morgondagens stora stjärnor i en lokal som osar samtid och nu.” 

Way Out West, 2019

Oceanen har genom sin konsertverksamhet rönt framgångar och uppmärksammats av publik och media som en av landets mest framstående scener. Målsättningen är att gå från att vara en stark nationell scen till att bli en av de mest intressanta mindre scenerna i Europa. Årligen producerar Oceanen mellan 100–130 konserter (2019) och evenemang där ca 75% sker i egen regi och 25% i samarbeten med externa arrangörer. 

En betydande aspekt av scenverksamheten är förankringen i det lokala. Oceanen lyfter fram lokala och regionala aspirerande artister. Genom våra många världsomspännande samarbeten medverkar vi därmed till en internationalisering av Göteborgs kulturliv. Ett exempel är vad som kan ske inom ramen för vår Home Swap Festival. 2022 gästade oss Fendika Cultural Center från Addis Abeba, Etiopien. Våra kulturhus inspirerades och utbytte kunskaper med varann. 

Kontakten med unga har länge varit Oceanens signum. Scenverksamheten har fungerat som en språngbräda för nya och oprövade förmågor inom alla yrkeskategorier. Vi erbjuder oetablerade artister en väg in i branschen genom spelningar, nätverkande med nyckelpersoner och marknadsföring i Oceanens kanaler genom vårt Oceanen spotlight.

Oceanen arbetar med innovativa sceniska koncept för att överbrygga sociala och kulturella avstånd och ger plats åt ungas skapande. Föreningen arbetar aktivt för jämställda förhållanden både på och bakom scenen och vår kärnverksamhet är mångfaldig.  

Barnens Ocean är kulturhusets satsning på program för den yngre publiken och dess föräldrar. Genom ett varierat utbud av genrer och ett lekfullt tilltal, vill vi vara en plats där alla barn kan mötas, uppleva och utforska konst och kultur tillsammans. Med Barnens Ocean vill vi nå och inspirera barnpublik från olika delar av staden, såväl dem som känner till oss sedan tidigare som dem som ännu inte satt Oceanen på sin karta – nyfikenhet och frön till nya bekantskaper ges plats att växa.

Finansiering

Kulturhuset Oceanens verksamhet erhåller stöd från Göteborgs Stad, Kulturrådet och Nordisk Kulturfond.

Biljettintäkter och hyror, samt omsättningsbaserad hyra från krogen, finansierar såväl fastighetens underhåll som kulturproduktionen. Oceanens egenfinansierade kultur är därigenom avsevärd.  

Dansskolan

Dansen har alltid haft en given plats på Oceanen och bidragit starkt både till grundandet av kulturhuset och den speciella atmosfären i huset. På våningen ovanför Oceanens scen och restaurang huserar danskolan och artistkooperativet World Dance Company med ett brett internationellt utbud av danskurser, artister och arrangemang. Dag och kväll veckan runt nöts golven med danser som flamenco, tango, bollywood, hiphop, odissi, vogue, tribal bellydance och olika orientaliska danser. Kolla också in stans bredaste urval av barndans.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tillbaka till toppen