Om Kulturhuset Oceanen

Kulturhuset Oceanen har inhyst musiker, konstnärer, författare, producenter och dans- och teaterföreningar i det tidigare Oceanografiska institutet vid Stigbergstorget sedan 1997. Huset ägs av en ideell förening och förvaltas av dess styrelse. Oceanen utgör idag ett viktigt nav i Göteborgs fria kulturliv. Namnet relaterar till att huset 1938 byggdes för oceanografisk forskning, såsom institution vid Göteborgs universitet. Fastigheten är belägen i ett bevarandeområde för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, och är ett väl bibehållet exempel på funktionalismen. Kulturföreningen som flyttade in när oceanograferna vuxit ur huset, hade en förhoppning om att skapa en plats för kultur, som liksom världshaven blandar influenser från alla kontinenter.

“Oceanen är i varje ögonblick ny 
Kvar står Oceanen” 

Göran Sonnevi

Scenen

2022 firade Kulturhuset sitt tjugofemårsjubileum. Till scenen skeppas nationella såväl som internationella akter in året om. Musiken har en given plats, men här bjuds även litteratur, poesi, scenkonst, film, matkultur och stand up. Med ett program som håller hög konstnärlig kvalitet befäster Oceanen gång på gång sin position som alternativ och oberoende scen i Sverige.

Oceanen har genom sin konsertverksamhet rönt framgångar och uppmärksammats av publik och media som en av landets mest framstående scener. Målsättningen är att gå från att vara en stark nationell scen till att bli en av de mest intressanta mindre scenerna i Europa. Årligen producerar Oceanen över 120 evenemang där ca 75% sker i egen regi och 25% i samarbeten med externa arrangörer. 

En betydande aspekt av scenverksamheten är förankringen i det lokala och outforskade, här kan du hitta musikbranschens nästa stjärnskott, intressanta klubbkoncept och experimentella läsningar. Vårt scenprogram syftar till att skapa utrymme för konstnärlig frihet och trygga rum för våra besökare. Vi bjuder på en bredd av programpunkter med allt från konserter, klubbar, workshops och litterära program – bland dessa hittar du bland annat The Queer Gaze och Barnens Ocean.

Finansiering

Kulturhuset Oceanens verksamhet erhåller stöd från Göteborgs Stad, Kulturrådet mfl. Biljettintäkter och hyror, samt omsättningsbaserad hyra från krogen, finansierar såväl fastighetens underhåll som kulturproduktionen. Oceanens egenfinansierade kultur är därigenom avsevärd.  

Dansskolan

Dansen har alltid haft en given plats på Oceanen och bidragit starkt både till grundandet av kulturhuset och den speciella atmosfären i huset. På våningen ovanför Oceanens scen och restaurang huserar danskolan och artistkooperativet World Dance Company med ett brett internationellt utbud av danskurser, artister och arrangemang. Dag och kväll veckan runt nöts golven med danser som flamenco, tango, bollywood, hiphop, odissi, vogue, tribal bellydance och olika orientaliska danser. Kolla också in stans bredaste urval av barndans.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tillbaka till toppen