Historia

Ämnet oceanografi är till sitt väsen ett internationellt forskningsämne. I Oceanen inrättades bland annat en gästforskarlägenhet för tillresande medarbetare. Huset ritades av prefekten Hans Pettersson, och anekdoterna från tiden planerar vi nu att samla i skrift.

Den berömda Albatrossexpeditionen planerades i, och utgick ifrån Oceanen. På vår vind har vi ännu exemplar kvar av det som då var den avgörande tekniska nymodigheten, de så kallade kolvloden, med vilka man lyckades ta sedimentprover på tidigare okända djup.


Hans Pettersson fick motta Göteborgs stads förtjänsttecken den 4 oktober 1948, med följande motivering: ”Då Ni i dag på Albatross’ däck i kretsen av Edra medarbetare återvände till vårt land och vår hamn efter att ha slutfört den svenska djuphavsexpeditionen, var världens ögon fastade på Er. Man väntar utomordentliga resultat från Edra undersökningar, och den berömmelse Ni därvid kommer att skörda, återfaller även på Er hemstad. Ni är en god ambassadör ute i världen. Vi hälsar Er och expeditionens medlemmar välkomna tillbaka. Men även långt tidigare har Ni som naturvetenskaplig forskare och skriftställare gjort Er ett namn, och i oceanografiska institutet har Ni danat ett instrument för fortsatta undersökningar och ett hjälpmedel vid arbetet med att utforska de stora djupens hemlighet. Som ett uttryck för Göteborgs stads stolthet och tacksamhet hemställer jag, att Ni måtte mottaga stadens eget förtjänsttecken.”

Albatrossen
Oceanografen, tillika prefekten, Hans Pettersson
fotograferad i vår huvudentré.
Tillbaka till toppen