ANSÖKAN

Skicka CV och ett personligt brev och berätta varför du söker tjänsten. Ansökan är oss tillhanda senast 24 oktober 2021. Har du frågor om anställningen är du välkommen att skicka mail till: kulturhuset@oceanen.com

ADRESS

Kulturhuset Oceanen 
Stigbergstorget 8 
41463 Göteborg 

OCEANEN SÖKER VERKSAMHETSLEDARE

Kulturhuset Oceanen söker en vikarierande verksamhetsledare

ARBETSPLATSEN

Kulturhuset Oceanen har inhyst musiker, konstnärer, författare, producenter och dans- och teaterföreningar i det tidigare Oceanografiska institutet vid Stigbergstorget sedan 1995. 

Föreningen utgör idag ett viktigt nav i Göteborgs fria kulturliv. Till Oceanens scener skeppas nationella såväl som internationella akter in året om. Oceanen har genom sin konsertverksamhet rönt stora framgångar och uppmärksammats bland publik och media som en av landets mest framstående scener. Vår målsättning är att gå från att vara en stark nationell scen till att bli en av de mest intressanta mindre scenerna i Europa. 

Kontakten med unga har länge varit Oceanens styrka. Vi fortsätter att lyssna av samtiden och göra den sceniskt pregnant. Vi vill utveckla innovativa koncept som gör oss konstnärligt relevanta för målgruppen. Vår vision innehåller även att attrahera en breddad publik; vi vill se mångfald och fler åldersgrupper hos våra besökare. 

Oceanen är ett konstnärsdrivet kulturhus. Vår ideella förening äger och förvaltar vår q-märkta funkisbyggnad i Göteborg. Fastigheten är belägen i ett bevarandeområde för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Genom lyckade satsningar och gemensamma ansträngningar under gångna år har vi nått ett skede då vi ser behov av att optimera vår organisation för nya förhållanden. Vi befinner oss i förändring. Internt fokus de kommande åren kommer därför att vara att stärka vår organisatoriska bas, d v s helheten från vilken vi kan vidareutvecklas hållbart och dynamiskt som föreningsägt och medlemsdrivet kulturhus och scen. Ytterligare fokusområden är stärkt medlemsarbete, att främja interna, tvärdisciplinära och externa samarbeten samt förstärkt tillgänglighetsarbete. Vi ämnar vidareutveckla vårt kommunikationsarbete internt och externt för att nå nya publiker och för att fungera väl som resursstruktur för kulturarbetare av alla slag. Föreningen Kulturhuset Oceanen uppbär stöd från bland andra Göteborgs stad, Kulturrådet, Musikverket och VGR. Föreningen arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Idag tillämpar Kulturhuset en likalönsprincip.

“Oceanen är i varje ögonblick ny 
Kvar står Oceanen” 

Göran Sonnevi

ARBETSUPPGIFTER

Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för verksamheten i samarbete med föreningens styrelse och personal. Till uppgifterna hör att strukturera det gemensamma arbetet, skapa ramar och rutiner för verksamhetens arbetssätt, leda visionsarbetet och utforma långsiktiga strategier. 

Vidare innebär tjänsten förankring och uppföljning av gemensamma planer och beslut, att förbereda beslutsunderlag, sörja för god intern kommunikation (i nära samarbete med kommunikatör) och optimera dokumenthanteringen. 

Tjänsten utgör bryggan mellan kulturhusets delar; föreningens medlemmar och hyresgäster, vår personal och våra scener och mötesplatser. Till uppgifterna hör arbetsledning av Oceanens personal, medarbetarsamtal, uppföljning av tjänstebeskrivningar samt utvärdering av verksamheten samt arbetsmiljöfrågor. 

Verksamhetsledaren har ett ekonomiskt ansvar för verksamheten tillsammans med styrelsen, bevakar möjliga stödformer och finansiering samt skriver ansökningar tillsammans med övriga anställda. Till rollen hör att representera Kulturhuset; den ideella föreningen, hyresvärden, arbetsgivaren, fastighetsägaren, kulturproducenten Oceanen tillsammans med övriga i föreningen. 

Att leda Kulturhuset Oceanen innebär även ett ansvar för arbetet med fastighetsfrågor, eftersom vi är fastighetsägare och hyresvärd. Du sammankallar vårt fastighetsråd vars arbete rör praktiska insatser, förvaltning, utveckling, planering, projektering och byggledning samt införskaffande av kunskap om q-märkningen. 

Arbetsuppgifter kan tillkomma efterhand, i samråd med övriga anställda.

KVALIFIKATIONER

Vi söker en person som har (i) relevant utbildning (ii) erfarenhet av kulturarbete och föreningsliv (iii) står för ett lyhört ledarskap som ger medarbetarna utrymme för självständigt arbete; förstår att skapa samverkan mellan verksamhetens delar (iv) uttrycker sig väl i tal och skrift på svenska och engelska (meriterande med ytterligare språkkunskaper relevanta för tjänsten) (v) uppskattar Kulturhusets unika plats i det fria kulturlivet. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ANSTÄLLNINGSFORM

Tjänsten är ett vikariat på heltid (100%) under ett år, med möjligheter till förlängning. Provanställning tre månader med tillträde i slutet av 2021 och ett år framåt.

ANSÖKAN

Skicka CV och ett personligt brev och berätta varför du söker tjänsten. Ansökan är oss tillhanda senast 24 oktober 2021. Har du frågor om anställningen är du välkommen att skicka mail till: kulturhuset@oceanen.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tillbaka till toppen