ANSÖKAN

Skicka CV och ett personligt brev och berätta varför du söker tjänsten. Ansökan är oss tillhanda senast 24 oktober 2021. Har du frågor om anställningen är du välkommen att skicka mail till: kulturhuset@oceanen.com

ADRESS

Kulturhuset Oceanen 
Stigbergstorget 8 
41463 Göteborg 

OCEANEN SÖKER EN KOMMUNIKATÖR

Kulturhuset Oceanen inrättar en ny tjänst och söker därmed en kommunikatör
som kan komplettera vår arbetsgrupp.

ARBETSPLATSEN

Kulturhuset Oceanen har inhyst musiker, konstnärer, författare, producenter och dans- och teaterföreningar i det tidigare Oceanografiska institutet vid Stigbergstorget sedan 1995. 

Föreningen utgör idag ett viktigt nav i Göteborgs fria kulturliv. Till Oceanens scener skeppas nationella såväl som internationella akter in året om. Oceanen har genom sin konsertverksamhet rönt stora framgångar och uppmärksammats bland publik och media som en av landets mest framstående scener. Vår målsättning är att gå från att vara en stark nationell scen till att bli en av de mest intressanta mindre scenerna i Europa. 

Kontakten med unga har länge varit Oceanens styrka. Vi fortsätter att lyssna av samtiden och göra den sceniskt pregnant. Vi vill utveckla innovativa koncept som gör oss konstnärligt relevanta för målgruppen. Vår vision innehåller även att attrahera en breddad publik; vi vill se mångfald och fler åldersgrupper hos våra besökare. 

Oceanen är ett konstnärsdrivet kulturhus. Vår ideella förening äger och förvaltar vår q-märkta funkisbyggnad i Göteborg. Fastigheten är belägen i ett bevarandeområde för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Genom lyckade satsningar och gemensamma ansträngningar under gångna år har vi nått ett skede då vi ser behov av att optimera vår organisation för nya förhållanden. Vi befinner oss i förändring. Internt fokus de kommande åren kommer därför att vara att stärka vår organisatoriska bas, d v s helheten från vilken vi kan vidareutvecklas hållbart och dynamiskt som föreningsägt och medlemsdrivet kulturhus och scen. Ytterligare fokusområden är stärkt medlemsarbete, att främja interna, tvärdisciplinära och externa samarbeten samt förstärkt tillgänglighetsarbete. Vi ämnar vidareutveckla vårt kommunikationsarbete internt och externt för att nå nya publiker och för att fungera väl som resursstruktur för kulturarbetare av alla slag. Föreningen Kulturhuset Oceanen uppbär stöd från bland andra Göteborgs stad, Kulturrådet, Musikverket och VGR. Föreningen arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Idag tillämpar Kulturhuset en likalönsprincip.

“Oceanen är i varje ögonblick ny 
Kvar står Oceanen” 

Göran Sonnevi

ARBETSUPPGIFTER

Tjänsten rör extern kommunikation avseende Kulturhuset; d v s den ideella föreningen och kulturproducenten Oceanen, ansvar för sociala medier (Facebook, Instagram, Kulturhusets hemsida), för fysisk kommunikation (anslagstavlor, montrar, foldrar, affischering) och presskontakter. Till uppgifterna hör ansvar för GDPR, författande av texter på svenska och engelska, samt t ex grafisk formgivning av kommunikation och bildproduktion (Photoshop, InDesign. Analog bild.) 

Tjänsten innebär att bistå och samarbeta med övrig personal, styrelse och medlemmar också avseende intern kommunikation; sammanställa föreningens medlemsbrev, dokumentera, arkivera och skriva historia. Skyltning relaterad till fastigheten, sådant som rör säkerhet för hyresgäster, besökare/publik, hör också till arbetsuppgifterna liksom att utveckla kommunikativa strategier internt och externt. Arbetsuppgifter kan tillkomma efterhand, i samråd med övriga anställda.

KVALIFIKATIONER

Vi söker en person som har (i) relevant utbildning (ii) Vi söker en medarbetare som (i) har relevant utbildning/erfarenhet, (ii) är ett kommunikativt snille (iii) uttrycker sig väl i skrift på svenska och engelska och gärna fler språk (iv) är bildspråkligt eller konstnärligt lagd (v) är ansvarstagande, ordningsam och självständig med lust att bygga vidare på kulturhuset med oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ANSTÄLLNINGSFORM

Tjänsten är en visstidsanställning på deltid (30%) med goda möjligheter till förlängning och ökad tjänstegrad. Provanställning tre månader med tillträde i slutet av 2021 och ett år framåt.

ANSÖKAN

Skicka CV och ett personligt brev och berätta varför du söker tjänsten. Ansökan är oss tillhanda senast 24 oktober 2021. Har du frågor om anställningen är du välkommen att skicka mail till: kulturhuset@oceanen.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tillbaka till toppen