• Torsdag 29 November - 2018
  • 20 år
  • 60 & 100
  • Facebook
Evenemang

Femdefenders day

Femdefenders Day är dagen då vi uppmärksammar dessa hjältars viktiga arbete lite extra. Vi vill fira med en härlig kväll fylld av ny kunskap, musik, dans och feministisk pepp. Kom och fira med oss samtidigt som du får möjligheten att stödja Kvinna Till Kvinnas arbete och alla modiga Femdefenders kamp.

Pris:60kr (alternativ 1) & 100kr (alternativ 2)

Alla pengar som vi får in från biljettförsäljningen kommer gå till Kvinna Till Kvinnas arbete. Eventet har därför två priser där du själv avgör vilket pris du vill betala.

Kvinnor världen över möter hot, våld och trakasserier – just för att de är kvinnor. Trots det står modiga kvinnorättsförsvarare världen över upp för kvinnors rättigheter. Vi kallar dem Femdefenders.

17.00 - 19.00 Felicia/Elin (DJ)
19.00 - 19.45 Ann Towns (lecture)
20.00 - 21.00 Daniella Skönborg (lecture)
21.45 - 22.00 Shadi G (live)
22.30 - 23.15 Sophia Tako (live)
00.00 - 01.00 Rebecca & Foad (DJ)

Kvinna Till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer internationellt som kämpar för fred och kvinnors rättigheter. Våra samarbetsorganisationer skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser. De arbetar med kvinnors hälsa, utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter och motverkar våld mot kvinnor samt människohandel.

Eventet är sponsrat av Sensus och Västra Götalandsregionen.


In English: 

Femdefenders day is the day when we pay a little extra attention to these heroes important work. We want to celebrate with an amazing evening full of motivating feminism in forms of new knowledge, music and dance. Come and celebrate with us and at the same time you get the possibility to support Kvinna till Kvinnas work and all the brave Femdefenders.

Price:60kr (alternative 1) & 100kr (alternative 2)

All the money that we get in from the proceeds will go to Kvinna till Kvinnas work. The event therefore will have two prices where you decide for yourself which one you want to pay.

Women over the world face threats, violence and harassment - just because they're women. Despite this, brave women's right defenders stands up world wide for women's rights. We call them Femdefenders.

17.00 - 19.00 Felicia/Elin (DJ)

19.00 - 19.45 Ann Towns (lecture -Swedish)

20.00 - 21.00 Daniella Skönborg (lecture - Swedish)

21.45 - 22.00 Shadi G (live)

22.30 - 23.15 Sophia Tako (live)

00.00 - 01.00 Rebecca & Foad (DJ)

Kvinna till Kvinna is supporting and collaborating with women organizations internationally that are fighting for peace and women’s rights. Our collaboration partners are creating meeting places for women in environments where it’s hard to meet, they’re are affecting politics and are creating dialogue between borders of conflict. They are working with women’s health, educating about women’s human rights and are counteracting violence against women and trafficking.

The event is sponsored by Sensus and Västra Götalandsregionen

 

 

 

Tillbaka till toppen