• Måndag 25 November - 2019
  • 20 år
  • Fritt inträde
  • Facebook
Evenemang

Darlings – Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (Foajebaren)

”Utnyttjandesamhället. Fasad- och förtäringssamhället. Det enhetliga överjags-samhället. Samhället som förnekar, opererar bort, avstöter. Mot detta behövs de levande språken, de explosivt bildflödande ordsammanställningarna - det skenverkligheterna ifrågasättande, det de djupa verklighetsnivåerna åkallade språket.”
Ur essän Hållpunkter 1975, som BT skrev tio år innan det stora mästerverket Dykungens Dotter.

Måndag 25 november, Oceanen (foajébaren)
Medverkande: Carin Franzén, Anneli Jordahl, Jenny Tunedal

Hösten 2019 bjuder Textival åter in till programserien Darlings. Under fyra kvällar presenterar vi några av våra litterära darlings och ställer historiskt intressanta personers öden och litterära gärning i centrum för diskussion. Till vår hjälp har vi bjudit in ett antal läsare i form av författare, poeter, illustratörer, konstnärer, forskare och översättare.
Litteraturhistoriska föreläsningar varvas med personliga möten, samtal och läsningar utifrån en kombination av vetenskapliga och konstnärliga perspektiv.

- -
”Varje steg över gräsmarken följde den med, tyngande och kväljande, en dunkel men sugande stark skugga av henne själv, ändå fullkomligt främmande – plötsligt kom där som en motrörelse, tyngande dröjande men ändå så stark att hon med en häftig ilning av skräck kände vilken främmande sorts rörelser det var som levde därinne i henne. Hur den tunga tröga klumpen där under den spända maghuden var någon helt annan än hon själv.” Ur början av Dykungens dotter (med undertiteln ”en barnberättelse”, 1985).

Birgitta Trotzig (1929–2011) debuterade 22 år gammal med prosaverket Ur de älskandes liv (1951) som följdes av den prosalyriska samlingen Bilder (1954). Sammanlagt har hon publicerat nitton prosaverk, prosalyriska samlingar och essäsamlingar samt en rad nyutgivningar och ett stort antal essäer, artiklar och litteraturkritik. Hennes författarskap, som spänner över nästan fem decennier, räknas till en av den svenska litteraturens allra främsta och mest säregna. I höst utkom första bandet i bokförlaget Faethons kommenterade upplag av Birgitta Trotzigs Samlade skrifter.

I den tidiga artikeln ”De två verkligheterna” (1950) skriver Trotzig att hennes konstnärliga verksamhet närs av ”konflikten mellan konsten och livet, mellan jaget och dikten, mellan det estetiska och det etiska.” Trotzig börjar skriva i en tid som präglas av efterkrigsnihilism och söker sig till filosofer, mystiker och författare med en religiöst existentiell färgad poetik. 1955 konverterar hon till katolicismen och religionens och mytens språk blir viktiga inslag i hennes metaforik och symbolvärld. Den stora tomheten, Guds frånvaro, behandlas parallellt med en smärtans poetik som inte väjer för lidandets ofrånkomlighet. Hennes författarskap uppsöker oupphörligen de mest utsatta i samhället, såväl existentiellt som materiellt, och tematiserar frågor om skuld, frigörelse, utsatthet och beröringen mellan etik och estetik.

Hennes stora mästerverk Dykungens dotter tar sin början i slutet av det fattigsvenska tjugotalet i en liten fiske- och småbrukargård på den skånska kusten. Den svartskimrande sagan tecknar bilden av folkhemsbyggets och urbaniseringens stora förlorare, av fattigdom, klassförtryck och rasism.

- - -
Carin Franzén är professor i språk och kultur vid Linköpings universitet och har bland annat skrivit För en litteraturens etik: en studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap (2007). I hennes forskning studerar hon hur det mänskliga har definierats genom litteraturens historia i relation till dagens globala värld där den etablerade synen på det moderna subjektet omförhandlas till följd av migrationer, nya vetenskapliga rön m.m.

Anneli Jordahl är författare och litteraturkritiker och har bland annat granskat några av Trotzigs verk som arbetarlitteratur. Jordahl har skrivit flera uppmärksammade fackböcker och kritikerhyllade romaner bland dem Klass – är du fin nog? (2003), Augustenbad en sommar (2011), Som hundarna i Lafayette Park (2016) och nu senast Orm med två huvuden (2019).

Jenny Tunedal är poet, litteraturkritiker, översättare och lärare i Litterär gestaltning vid Akademin Valand. Hon debuterade 2003 med diktsamlingen Hejdade, hejdade sken som följdes av Kapitel ett (2008), Du ska också ha det bra (2009), Mitt krig, sviter (2011) och senast Rosor skador (2017). Som översättare har Jenny Tunedal arbetat med böcker av Sylvia Plath, Anne Sexton, Julie Sten-Knudsen och Claudia Rankine.
_ _

PROGRAM

Tisdag 29 oktober
Clarice Lispector - Passionen enligt G. H.
Medverkande: Marcia Cavalcante Schuback, Sara Mannheimer och Malou Zilliacus

Tisdag 12 november
James Baldwin - Another Country
Medverkande: Håkan Bravinger, Aleksander Motturi, Burcu Sahin (i samarbete med Clandestino Institut)

Måndag 25 november
Birgitta Trotzig – Dykungens dotter
Medverkande: Carin Franzén, Anneli Jordahl, (tba)

Tisdag 10 december
Victoria Benedictsson – Stora boken och Dagboken
Medverkande: Lina Wolff, Elisa Rossholm, Nina Björk
- -

Programserien Darlings är ett arrangemang av Textival med stöd av Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.
Foto: SCANPIX ARKIV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tillbaka till toppen