• Lör 12 Okt - Sön 20 Okt - 2019
  • 20 år
  • 150
Evenemang

Club Clandestino: Alsarah and the Nubatones

Club Clandestino presenterar: Alsarah and the Nubatones

Men Ana heter senaste singeln med Alsarah and the Nubatones. Här tar gruppen sin östafrikanska retropop till nya tonvärldar: Delikat oudspel och traditionella rytminstrument möter elektroniska beats, psykedeliska synthar och jazzigt basspel. Alsarah föddes i Sudan, men familjen kom snart att fly till Jemen. När även det landet drabbades av konflikter flydde de vidare till Massachusetts i USA. Som för att ha något att hålla fast i från sin barndom började Alsarah samla på kassetter med sudanesisk popmusik från 80-talet, sånger som kommit att spela en viktig roll för den sudanesiska diasporan. Först när hon som ung vuxen flyttade till Brooklyn träffade hon andra musiker som delade hennes upplevelser av flykt och saknad, och för första gången kände hon att hon kunde vara både sudanes och amerikan. Alsarah and the Nubatones spelade in låtar som ”Nuban Uttu”, så kallade hemvändarsånger, utrop för att förena nubier utspridda över världen. Alsarah har också släppt ett album med den franske producenten Débruit (Kokoko!) och samarbetat med Nile Project.

Eng

On Men Ana, the latest single from Alsarah and the Nubatones, their East African retropop ventures into new musical worlds: Delicate oud performances and traditional rhythm instruments meet electronic beats, psychedelic synths and jazzy bass playing. Alsarah was born in Sudan, but her family soon fled to Yemen. When that country too was affected by conflicts, they fled on to Massachusetts, USA. Alsarah began collecting tapes of Sudanese pop music from the 1980s, as a way to cling on to some part of her past. These were songs that have come to play an important role for the Sudanese diaspora. Only when she moved to Brooklyn as a young adult did she meet other musicians who shared her experiences as a refugee, and of the missing. And for the first time, she felt she could be both Sudanese and American. Alsarah and the Nubatones recorded songs such as "Nuban Uttu", so-called homecoming songs, exclamations to bring together Nubians around the world. Alsarah has also released an album with French producer Débruit (Kokoko!) and collaborated with the Nile Project.

Tillbaka till toppen