• Thursday 09 February - 2023
  • 20 years old
Events

Ord&Bild: ett samtal om Tove Jansson och hennes bok ”Sent i november”

Tidskriften Ord&Bild bjuder tillsammans med Kulturhuset Oceanen in till ett samtal om Tove Jansson och hennes bok ”Sent i november” tillsammans med Pia Laskar och Mathias Wåg. 

Sent i november utgör den avslutande delen i Muminsviten, och kan sägas vara Tove Janssons farväl till Mumindalen. Det är en bok om uppbrott och om identiteter under omvandling. I en text i Ord&Bild skriver Wåg om Sent i november ”Kan man reducera huvudpersonerna till karaktärer och representationer? Det är här det blir spännande att läsa Sent i november mitt i vår tids laddade diskussioner om identiteter, representation och erkännande – det som brukar kallas identitetspolitik. Tove Jansson, menar jag, går en helt annan väg och försöker hitta vägar ut ur normer, rutiner, konventioner och förväntningar på individen. Identiteten upplevs kvävande, något att fly från.” 

Går det att förstå vår samtids politiska diskussioner genom Tove Janssons författarskap? Och pekar hon i sin litteratur ut en väg framåt, mot möjliga gemenskaper och livsformer? Det och mycket annat kommer att diskuteras under denna kväll.

Mathias Wåg är ansvarig utgivare för tidningen Brand. Utöver att frilansa som skribent ligger han bakom podcasten Apans anatomi. 

Pia Laskar är idéhistoriker och genusvetare. På senare år har hon riktat in sig på arkivism och kulturarvsrelaterade uppgifter.

Samtalet är en del av Ord på scen – en serie kritikersamtal med utgångspunkt i Tidskriften Ord&Bilds recensioner. Moderator är Ord&Bildredaktören Ann Ighe. Ord på scen arrangeras med stöd av Kulturrådet, Svenska Akademien och Västra Götalandsregionen.

 

Subscribe to our newsletter
Back to the top